Grevie är ett litet järnvägssamhälle på Bjärehalvön mellan Båstad och Ängelholm.

Denna webbplats skall bli ett forum för de som söker information om "det gamla Grevie"
Samtlig information kommer att tillhandahållas av entusiaster från trakten.
Bildmaterialet är samlat över flera år tillbaka.
Informationen är tänkt att samlas inom årtionden och ev. släkter.

Som synes är projektet bara påbörjat och kommer att lanseras så snart den första informationen har sammanställts.
Titta på nuvarande bilder här..
Material till sidorna tages tacksamt emot, skicka ett e-brev till grevie@npn.se så skall vi se vad vi kan ta med.

Sidorna är sponsrade av:

N P Nilssons Trävaru AB www.npn.se